Nadační fond prof. Rudolfa Bárty


Nadační fond prof. Rudolfa Bárty financuje vydávání časopisu Ceramics-Silikáty, ale také příspěvky na studentské konference a stipendia.

Přispívat můžete na účet 2351004504/0600.

Na vyžádání posíleme poštou potvrzení o daru nadaci. [kontakt]
Dary jsou odčitalené položky od základu daně. Více informací naleznete: [zde]

Za sponzorské příspěvky předem děkujeme. Poslouží dobré věci.


U příležitosti výročí 100 let Ústavu skla a keramiky
přispěli nadaci tito dárci

 

Ing. Jaroslav Švácha, Česká Lípa

Ing. Yvona Mazačová, Šestajovice

Ing. Zdeněk Pánek a Ing. Marcela Pánková, Bechyně

Ing. Marie Smrčková,

Ing. Milada Votavová,

Ing. Ludmila Rybaříková, CSc., Praha

Ing. Václav Krmenčík, Praha