Historie

Prof. J. Burian

Ústav skla a keramiky byl založen v roce 1909 profesorem J. Burianem a dále rozvíjen profesorem R. Bártou, V. Šatavou, J. Staňkem a dalšími. Původně byl ústav založen jako součást Polytechnického Ústavu Království Českého (ustaven v roce 1869) a později se stal jedním z ústavů nově založeného Českého vysokého učení technického (rok 1920). Jeho součástí byla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství, z níž v roce 1952 vznikla nezávislá Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
 
Prof. Jan Hlaváč
Sto let oboru skla, keramiky a anorganických pojiv na VŠCHT v Praze
[PDF]