Pracovní skupiny

Laboratoř anorganických pojiv

geopolymerní materiály • fixace těžkých kovů • portlandské cementy • pojiva na bázi CaSO4 • koroze • recyklace anorganických odpadů 

více ...

Laboratoř struktury materiálů

historická skla • elektronová mikroskopie a mikroanalýza • optická mikroskopie a analýza obrazu • keramické materiály • reologie suspenzí • vývoj žárovzdorných betonů a vláknitých izolačních materiálů

více ...

Modelová laboratoř

matematické a fyzikální modelování sklářských pecí • vývoj nových sklovin • anorganicko-organická skla • elektricky vodivá skla • skla pro optické vlnovody • elektrochemie sklovin

více ...

Laboratoř Keramiky

teorie heterogenních materiálů • keramické suroviny • reologie suspenzí • keramické materiály • degradace a stárnutí • historická keramika • dentální keramika

více ...

Laboratoř chemie a technologie skla

metoda sol-gel • bioaktivní materiály • interakce skel s vodnými roztoky • koroze skel

více ...