Studijní programy a obory

Ústav skla a keramiky se podílí na výuce a vedení studentských prací v následujících bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a oborech.

Pokyny pro vypracování bakalářské, magisterské a doktorské práce naleznete na http://cis.vscht.cz