Materiály ke studiu

 

Název Autor Stáříikona řazení Předmět
Zpracování odpadů N106037 Martina Šídlová 2 týdny 1 den N 106037
Prekalcifikace substrátu srážením fosforečnanů vápenatých z přesyceného roztoku SCS Pánová Karolína 12 týdnů 2 dny laboratoře oboru Biomateriály
Návody pro laboratoře - Vlastnosti sáder Peterová Adéla 43 týdnů 6 dnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Návody pro laboratoře - Anorganicka pojiva I - cement Peterová Adéla 43 týdnů 6 dnů Laboratoř forenzní chemie, Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Anorganické nekovové materiály, J. Matoušek, 1992 Matoušek Josef 44 týdnů 22 hodin Anorganické nekovové materiály
Fyzikální chemie silikátů II Šatava Vladimír 44 týdnů 22 hodin Chemie anorganických materiálů II, Přenosové jevy
Návody pro LOTR III – Chemická odolnost skla Hradecká Helena 44 týdnů 3 dny Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování - restaurování objektů
Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv Martina Šídlová 51 týdnů 6 dnů N107010
Zpracování odpadů - stavební hmoty, sklo, keramika N 107021 Martina Šídlová 51 týdnů 6 dnů N 107021
Měření indexu lomu skla Macháček Jan 1 rok 14 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
LOTR III - Priprava vrstev metodou sol-gel - Prednaska - Horkavcova Horkavcová Diana 1 rok 43 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
LOTR III - Priprava vrstev metodou sol-gel - Navody - Horkavcova Horkavcová Diana 1 rok 43 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
LOTR III - Charakterizace mikrostruktur - Uhlirova Tereza Uhlířová 1 rok 43 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Příprava vrstev metodou sol - gel PRO BIOMATERIÁLY Horkavcová Diana 2 roky 2 týdny Laboratoř oboru Biomateriály
Návody pro LOTR I, restaurátory a silikáty – Měření pórovitosti různých druhů keramiky Hamáček Jiří 2 roky 42 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Návody pro LOTR I, restaurátory a silikáty – Krystalizace skla Rada Miroslav 2 roky 43 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Obor Biomateriály pro medicínské využití - Návody-Sol-gel povlaky Horkavcová Diana 2 roky 43 týdnů Laboratoř oboru Biomateriály
Silikátové inženýrství I Jiří Havrda 3 roky 12 týdnů Přenosové jevy
Technická mineralogie Bartuška Miloslav 5 let 28 týdnů Technická mineralogie
Ruční refraktometr E-line Gemological - Helago - návod k obsluze Macháček Jan 7 let 29 týdnů Technická mineralogie
Analýza silikátů rozpustných v HCl Hurníková Jana 8 let 8 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I
Sto let oboru skla, keramiky a anorganických pojiv na VŠCHT v Praze Hlaváč Jan 8 let 11 týdnů Ostatní
Powerpointová prezentace Ústavu skla a keramiky Helebrant Aleš 8 let 29 týdnů Ostatní
Základy sklářských a keramických technologií Matoušek Josef 8 let 41 týdnů Základy sklářských a keramických technologií
Anorganické nekovové materiály Matoušek Josef 8 let 41 týdnů Základy sklářských a keramických technologií
Informatika programu restaurování - Sklo a keramika Helebrant Aleš 8 let 41 týdnů Informatika programu restaurování
Informatika programu restaurování - Sklo a keramika Macháček Jan 8 let 41 týdnů Informatika programu restaurování
Charakterizace částic a částicových soustav Pabst Willi 8 let 41 týdnů Charakterizace částic a částicových soustav
Charakterizace částic a částicových soustav Gregorová Eva 8 let 41 týdnů Charakterizace částic a částicových soustav
Corrosion of Inorganic Non-Metallic Materials Helebrant Aleš 8 let 41 týdnů Corrosion of Materials Course
Corrosion of Glass Helebrant Aleš 8 let 41 týdnů Corrosion of Materials Course
Výroba lihu a ušlechtilých pálenek z ovoce Vondráček Otakar 8 let 41 týdnů Ostatní
Metody studia a charakterizace pevných látek Hulínský Václav 8 let 41 týdnů Metody studia a charakterizace pevných látek
Corrosion of ceramics, Enamels, Corrosion of concrete Helebrant Aleš 8 let 41 týdnů Corrosion of Materials Course
Chemie a technologie anorganickych pojiv Škvára František 8 let 45 týdnů