Materiály ke studiu

 

Název Autor Stáříikona řazení Předmět
Zpracování odpadů N106037 Martina Šídlová 30 týdnů 1 den N 106037
Prekalcifikace substrátu srážením fosforečnanů vápenatých z přesyceného roztoku SCS Pánová Karolína 40 týdnů 2 dny laboratoře oboru Biomateriály
Návody pro laboratoře - Vlastnosti sáder Peterová Adéla 1 rok 19 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Návody pro laboratoře - Anorganicka pojiva I - cement Peterová Adéla 1 rok 19 týdnů Laboratoř forenzní chemie, Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Anorganické nekovové materiály, J. Matoušek, 1992 Matoušek Josef 1 rok 19 týdnů Anorganické nekovové materiály
Fyzikální chemie silikátů II Šatava Vladimír 1 rok 19 týdnů Chemie anorganických materiálů II, Přenosové jevy
Návody pro LOTR III – Chemická odolnost skla Hradecká Helena 1 rok 20 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování - restaurování objektů
Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv Martina Šídlová 1 rok 27 týdnů N107010
Zpracování odpadů - stavební hmoty, sklo, keramika N 107021 Martina Šídlová 1 rok 27 týdnů N 107021
Měření indexu lomu skla Macháček Jan 1 rok 42 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
LOTR III - Priprava vrstev metodou sol-gel - Prednaska - Horkavcova Horkavcová Diana 2 roky 19 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
LOTR III - Priprava vrstev metodou sol-gel - Navody - Horkavcova Horkavcová Diana 2 roky 19 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
LOTR III - Charakterizace mikrostruktur - Uhlirova Tereza Uhlířová 2 roky 19 týdnů Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Příprava vrstev metodou sol - gel PRO BIOMATERIÁLY Horkavcová Diana 2 roky 30 týdnů Laboratoř oboru Biomateriály
Návody pro LOTR I, restaurátory a silikáty – Měření pórovitosti různých druhů keramiky Hamáček Jiří 3 roky 18 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Návody pro LOTR I, restaurátory a silikáty – Krystalizace skla Rada Miroslav 3 roky 18 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I, Laboratoř oboru Technologie restaurování a Konzervování-restaurování objektů
Obor Biomateriály pro medicínské využití - Návody-Sol-gel povlaky Horkavcová Diana 3 roky 19 týdnů Laboratoř oboru Biomateriály
Silikátové inženýrství I Jiří Havrda 3 roky 40 týdnů Přenosové jevy
Technická mineralogie Bartuška Miloslav 6 let 4 týdny Technická mineralogie
Ruční refraktometr E-line Gemological - Helago - návod k obsluze Macháček Jan 8 let 5 týdnů Technická mineralogie
Analýza silikátů rozpustných v HCl Hurníková Jana 8 let 36 týdnů Laboratoř oboru anorganické nekovové materiály I
Sto let oboru skla, keramiky a anorganických pojiv na VŠCHT v Praze Hlaváč Jan 8 let 39 týdnů Ostatní
Powerpointová prezentace Ústavu skla a keramiky Helebrant Aleš 9 let 5 týdnů Ostatní
Základy sklářských a keramických technologií Matoušek Josef 9 let 16 týdnů Základy sklářských a keramických technologií
Anorganické nekovové materiály Matoušek Josef 9 let 16 týdnů Základy sklářských a keramických technologií
Informatika programu restaurování - Sklo a keramika Helebrant Aleš 9 let 16 týdnů Informatika programu restaurování
Informatika programu restaurování - Sklo a keramika Macháček Jan 9 let 16 týdnů Informatika programu restaurování
Charakterizace částic a částicových soustav Gregorová Eva 9 let 16 týdnů Charakterizace částic a částicových soustav
Charakterizace částic a částicových soustav Pabst Willi 9 let 16 týdnů Charakterizace částic a částicových soustav
Corrosion of Inorganic Non-Metallic Materials Helebrant Aleš 9 let 16 týdnů Corrosion of Materials Course
Corrosion of Glass Helebrant Aleš 9 let 16 týdnů Corrosion of Materials Course
Výroba lihu a ušlechtilých pálenek z ovoce Vondráček Otakar 9 let 17 týdnů Ostatní
Metody studia a charakterizace pevných látek Hulínský Václav 9 let 17 týdnů Metody studia a charakterizace pevných látek
Corrosion of ceramics, Enamels, Corrosion of concrete Helebrant Aleš 9 let 17 týdnů Corrosion of Materials Course
Chemie a technologie anorganickych pojiv Škvára František 9 let 21 týdnů