Staff of the department

 

      Prof. Ing. Aleš Helebrant CSc.  (profesor, vedoucí ústavu)

      Prof. RNDr. Ondrej Gedeon Ph.D., DSc.  (profesor, vedoucí skupiny )

      Prof. Ing. Josef Matoušek  DrSc.  (profesor, vedoucí skupiny)

      Prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst   (profesor, vedoucí skupiny)

      Doc. RNDr. František Škvára DrSc.  (docent, vedoucí skupiny)

      Doc. Ing. Miloslav Bartuška CSc.  (docent)

      Doc. Dr. Ing. Martin Míka   (docent)

      Doc. Dr. Ing. Dana Rohanová   (odborný asistent)

      Doc. Ing. Alexandra Kloužková CSc.  (odborný asistent)

      Ing. Jan Macháček Ph.D.  (odborný asistent)

      Ing. Eva Gregorová CSc.  (odborný asistent)

      Ing. Zuzana Zlámalová Cílová Ph.D.  (odborný asistent)

      Ing. Diana Horkavcová PhD.  (odborný asistent)

      Ing. Miroslav Rada CSc.  (odborný asistent)

      Ing. František Lahodný Ph.D.  (odborný asistent)

      Ing. Petra Zemenová Ph.D.  (vědecký pracovník)

      Ing. František Novotný CSc.  (vědecký pracovník)

      Ing. Bc. Adéla Peterová Ph.D.  (vědecký pracovník)

      Ing. Tadeáš Gavenda Ph.D.  (odborný asistent)

      Ing. Jiří Hamáček   (vědecký pracovník)

      Bc. Lenka Švédová Myšková   (odborný pracovník)

      Ing. Lenka Šormová   (odborný pracovník)

      Ing. Helena Hradecká   (odborný pracovník)

      Ing. Mgr. Barbora Holubová   (interní doktorand)

       Jana Hurníková   (laborant)

       Petra Dvořáková   (sekretářka)

       Jana Čeledová   (laborant)